Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący 33/2019

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 r.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2018 roku):
- przychody ze sprzedaży: 127 087 tys. zł (116 757 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 23 563 tys. zł (10 880 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 16 696 tys. zł (7 454 tys. zł).

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2018 roku):
- przychody ze sprzedaży: 92 983 tys. zł (83 246 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 18 949 tys. zł (7 842 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 14 352 tys. zł (6 087 tys. zł).

Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku, który zostanie opublikowany w dniu 13 września 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-08-29 Tomasz Rogala Członek Zarządu

czw 29, sierpień 2019 16:06 Opublikował: Przemysław Modzelewski