Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2018

2018

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2018
zysk netto/przychody ze sprzedaży 9,62%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2018
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,37
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2018
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,5
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2018
zysk netto/aktywa ogółem 6,92%
pon 10, czerwca 2019 14:10 Opublikował: Szymon Janucik