Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. Spółka zawarła z osobą fizyczną, akcjonariuszem Spółki, warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której Spółka nabędzie pakiet 34,9167% udziałów ("Pakiet Udziałów") w spółce Gospodarstwo Rolne Ponary sp. z o.o. ("Ponary"). Nabycie Pakietu Udziałów nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie wykona prawa pierwokupu Pakietu Udziałów przysługującego jej na podstawie art. 3a. ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Jednocześnie Spółka zawarła umowy zapewniające jej prawo nabycia wszystkich pozostałych udziałów w spółce Ponary. Spółka zamierza skorzystać ze tego prawa i sukcesywnie nabywać dalsze udziały w spółce Ponary w miarę dostępności wolnych środków finansowych. Nabycie dalszych udziałów w spółce Ponary każdorazowo będzie uzależnione od spełnienia warunku, zgodnie z którym Agencja Nieruchomości Rolnych nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu.
Cena nabycia wszystkich udziałów wynosi 11.700.000 złotych. Została ona ustalona na zasadach rynkowych w oparciu o wyceny trzech niezależnych rzeczoznawców. Spółka sfinansuje nabycie udziałów w spółce Ponary w całości ze środków własnych.
Spółka Ponary jest właścicielem nieruchomości rolnych położonych w gminie Miłakowo o łącznej powierzchni 425,6547 ha ("Nieruchomości"). Spółka jest stroną umów dzierżawy Nieruchomości, o której zawarciu i zmianach informowała w raportach bieżących 10/2014, 22/2014 i 5/2015. Wartość opłaconego czynszu dzierżawy Nieruchomości została uwzględniona w cenie udziałów spółki Ponary.
Nabycie spółki Ponary umożliwi kontynuację inwestycji rolnych bez ryzyka utraty ich z końcem umowy dzierżawy. Zawarcie umowy nabycia udziałów w spółce Ponary zapewni realizację strategii Spółki w zakresie dostępności do surowca poprzez własne uprawy ziemniaka skrobiowego.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-27
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-27

czw 27, kwietnia 2017 21:17 Opublikował: Szymon Janucik